Supervision

Jeg tilbyder supervision til både enkeltpersoner og grupper. Supervision er en metode, hvor du som person kan få større klarhed over de dilemmaer og vanskeligheder, du til tider oplever i forbindelse med dit arbejde. Samtidig får du ideer til at handle i forhold til de vanskeligheder, du oplever. Du får desuden øget indsigt i dine ressourcer - og sårbarheder - fx i forhold til job og samarbejdsrelationer. Og du får øget klarhed over, hvor dine evner og færdigheder bedst anvendes.

Supervision er både rettet mod medarbejdere og ledere.

Supervision i grupper er oftest rettet mod mennesker, der skal samarbejde om at løse en given opgave - og som derfor er knyttet sammen. Der kan dog også være tale om mere løst forbundne relationer - fx personer med samme faglige baggrund, der knyttes sammen af fælles faglighed og parallelle problemstillinger.

Hvad enten det drejer sig om supervision af enkeltpersoner eller grupper, er det vigtigt med en tydelig beskrivelse af formålet med supervisionen - og for grupper er det naturligvis ekstra vigtigt med fælles aftaler og spilleregler for forløbet.