Samtaleterapi

Jeg tilbyder individuel samtaleterapi til dig, der oplever et behov for professionel bistand til at komme videre på en konstruktiv måde. Grundene til at opsøge en psykolog kan være mange og kan fx handle om:

  • et konkret problem, du har brug for at få løst
  • symptomer på angst, depression, stress eller lignende, der påvirker din tilværelse negativt
  • sorg eller krise, fx pga. skilsmisse, dødsfald, alvorlig sygdom
  • et behov for at få overblik over din situation og finde egnede handlemuligheder
  • et behov for udvikling eller forandring

Jeg er nærværende og respektfuld i relation til mine klienter og tager udgangspunkt i, at "den, der har skoen på, ved bedst, hvor den trykker!" Jeg finder det derfor også vigtigt allerede ved den første samtale at indkredse og få beskrevet, hvad du oplever som vanskeligt og ønsker min hjælp til. Det er også dig, der afgør, om hjælpen giver mening og er brugbar - og i modsat fald ser jeg det som min opgave at vælge andre metoder, som i højere grad opleves som meningsfulde og hjælpsomme. Jeg ser det også som min opgave - med udgangspunkt i mine faglige kompetencer - at bidrage med ideer, forslag eller nye vinkler på det, du henvender dig med. Det er mit mål, at du gerne skal være bedre rustet fremover til at takle lignende situaitoner.