Psykologiske undersøgelser

Jeg tilbyder psykologiske undersøgelser af enkeltpersoner med afklaring og beskrivelse af det kognitive, intellektuelle og/eller personlighedsmæssige område. Undersøgelserne udarbejdes ofte på foranledning af en sagsbehandler i det kommunale system, jobcentre eller lignende, og jeg vægter, at det er opdragsgiveren, der definerer, hvad der skal undersøges. Derfor tager jeg ofte telefonisk kontakt for at få uddybet den skriftlige henvisning, så jeg i videst muligt omfang kan målrette undersøgelsen mod det, der ønskes svar på.

Afhængig af, hvad der ønskes belyst, anvender jeg dels klinisk interview dels forskellige tests, og undersøgelsen munder ud i en skriftlig rapport. Jeg er respektfuld over for de personer, jeg undersøger, og er bevidst om den sårbare position mange føler sig i ved en sådan undersøgelse. Jeg er derfor også omhyggelig og grundig i min introduktion til undersøgelsesforløbet og bestræber mig på at skabe så stor klarhed om rammer og vilkår som muligt.

Min mangeårige erfaring som erhvervspsykolog på et væld af forskellige arbejdspladser har givet mig en praktisk tilgang til psykologiske undersøgelser, og jeg lægger stor vægt på, at konklusionen i den afsluttende rapport giver konkrete og letforståelige svar på det, opdragsgiveren har spurgt om, og således umiddelbart kan omsættes til praktisk handling.